Tìm kiếm bài viết

  • nho rang khon co anh huong den than kinh khong

    Nhổ răng khôn có ảnh hưởng đến thần kinh không?

    31-10-2021 Răng khôn là răng số 8 mọc sau cuối cùng của hàm. Răng khôn không có chức năng gì nổi bật, hơn nữa nếu chúng mọc lệch sẽ gây ra chèn ép các răng bên cạnh và sưng đau,... Việc nhổ răng khôn không gây ảnh hưởng đến thần kinh cũng như vấn đề sức khỏe, hơn nữa răng khôn thường được nhổ bỏ để tránh những biến chứng khác xảy ra.
Gửi yêu cầu tư vấn